Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Vă multumim că vizitați acest website și sperăm că veți fi incantati sa aflati mai multe  despre o NUTRIȚIE CONȘTIENTĂ si serviciile oferite de aceasta. Website-ul  www.nutritieconstienta.ro, este un website de prezentare și scopul utilizării acestuia este  doar obținerea de informații de către persoanele interesate despre serviciile oferite. Toate  drepturile sunt rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor. Intregul  conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software si alte  elemente similare), este proprietatea HOLISTIC MOVEMENT. Conţinutul site-ului nu poate  fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice alta  forma fără permisiunea scrisă a HOLISTIC MOVEMENT S.R,L. Prin aceasta “Politica de

confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre  datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.nutritieconstienta.ro,  www. si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania  noastra, dar si de catre partenerii nostri. “Politica de confidentialitate” explica, de  asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe  Internet si politica de cookies. De asemenea, va informam si asupra drepturilor pe care le  aveti in prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Holistic Movement vă respectă dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul  nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de  confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care  www.nutritieconstienta.ro colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter  personal.

Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de  Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va  rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta  politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta  politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii  colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de  confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la  modul in care informatiile pot fi utilizate.

Politica de confidențialitate

Atunci când vizitezi website-ul www.nutritieconstienta.ro sau când apelezi la serviciile  noastre, ne încredințezi informațiile tale, unele cu caracter personal sau sensibil. Scopul  acestei Politici de confidențialitate este să îți arate ce date prelucrăm, de ce le  prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale  personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță.

Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Prin navigarea pe site-ul www.nutritieconstienta.ro sau prin contactarea noastră (prin  formularul pus la dispoziție pe website), declari că ai fost informat în mod adecvat asupra  politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal prin parcurgerea acestui document  denumit Politica de confidențialitate. Deasemenea, este esențială și este obligatorie pentru  utilizatori citirea acestor Termeni si conditii, respectiv Politica de confidentialitate

existente pe website-ul www.nutritieconstienta.ro.

Definiții termeni

Website-ul www.nutritieconstienta.ro este proprietatea si in administrarea, Holistic  Movement cu sediul social în Arad, General Praportgescu nr 24, bl 17, ap 8 cod fiscal 43651509, Nr. inreg la Reg. Com: j2/119/01.02.21

, Tel: 0755789037, Email:mindful.eating.romania@gmail.com

Potrivit Regulamentului (UE) 679/ 2016 (aplicabil la nivelul UE din 25 mai 2018), cunoscut  ca si acronim GDPR, se refera la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abroga  Directiva 95/46/CE. Date cu caracter personal, in sensul GDPR, înseamnă orice informații  privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). O persoană fizică

identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin  referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de  localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii  identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Holistic Movement poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment.  Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificarea  utilizatorilor, pe care o vom realiza prin afișare pe website și/ sau notificare pe e-mail. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți  exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu  privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, te poți adresa persoanei  de contact cu protecţia datelor la nivelul Holistic Movement la email-ul :  mindful.esting.romania@gmail.com

Date cu caracter personal sau sensibil colectate

Informații pe care ni le furnizezi voluntar

Când utilizezi formularul de contact sau când ne contactezi prin telefon, prin e-mail sau  comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm.  Aceste informații includ numele complet, adresa de e-mail, vârsta, adresa d-voastra  (strada, numar, cod postal) și numărul de telefon. Oferindu-ne aceste informații, noi le  păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim  sau transferăm informații către terți.

Deasemenea, în momentul încheierii contractului de prestări servicii vor fi necesare  furnizarea și altor date cu caracter personal (de ex. Carte de Identitate, stare de  sănătate etc) care vor urma reguli mai stricte și proceduri specifice pentru  asigurarea confidențialității și integrității datelor oferite.
Informații pe care le colectăm automat

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe  site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de  navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta  aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor  tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea  site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar  nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi, în  următoarele scopuri:

pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract; • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
pentru activități de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul  în prealabil;
pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, atat in mod direct cat si prin  colaboratorii nostrii

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți neautorizate, pentru a fi utilizate în  propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarelor entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor societăți comerciale  partenere Holistic Movement sau unor terte parti care ne furnizează servicii și  acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt  selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice  în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o  capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne  furniza servicii;
Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma  legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de  percheziție sau o hotărâre judecătorească);
Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor  descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem

informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.  În prezent, NU transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzator, îți vom prezenta  garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de retragere a consimțământului. În situația în care prelucrarea se  bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în  m o d g r a t u i t p r i n t r a n s m i t e r e a u n u i e – m a i l p e a d r e s a  mindful.eating.romania@gamil.com.
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Potrivit Regulamentului GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art.77)  la AutoritateaNațională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1, București, cod  poștal 0103336, e mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art.79). 3. Dreptul de a te adresa justiției.
Dreptul de acces. Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se  prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai  dreptul de acces la datele respective.
Dreptul la rectificare. Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate,  rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. În unele cazuri,  este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe  care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care  nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt  datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care  nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm  solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să

permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate  datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt  incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). În situațiile în care datele nu mai  sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime  care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal  au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.
Dreptul la restricționarea prelucrării. Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: – contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm  exactitatea datelor; – prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter  personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le  soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; • te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru  intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal  care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod  curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui  operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

– prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a)  sau al articolului 9, alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului  6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

– prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea  automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc  sau te afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator  de date;

– este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care  prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și  intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la baza consimțământul tău explicit.

Pentru toate drepturile sau nelamuririle pe care acestea le atrage va rugam s ava adresati  printr-un email prima data la office@patriciarusu.ro, pentru a primii toate informatiile  necesare.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității  datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a  datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de  securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile  amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm  propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm  legislaţia protecţiei datelor.
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter  personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și  relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu  caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane  care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste  companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și  nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în  care nu se conformează politicilor privind protecția datelor dumneavoastră și ale  altor persoane.
Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte  persoane că securitatea datelor lor este protejată. Pentru a vă proteja securitatea  datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații  cu acces multiplu si de asemenea sa nu inmanati altor persoane documentul in  format hartie pe care sunt inscrise datele sau parolele dumneavoastră.
Back-up-uri şi audituri de securitate. Realizăm arhive (back-up-uri) constante, pe  care le păstrăm securizat. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru  prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja  datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de  securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea  datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane.
Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când  să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter  personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu  privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu  caracter personal.
Anonimizarea datelor. Respectând legea, anonimizăm / pseudoanonimizam  datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu se poată identifica persoanele la care acestea se referă.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care  prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori  – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le  prelucrăm, în conformitate cu ce impune legea.

MODIFICARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Daca consideram ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom  publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile  de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire  l a p o l i t i c a n o a s t r a d e c o n f i d e n t i a l i t a t e v a r u g a m s a n e s c r i e t i p e  mindful.eating.romania@gmail.com

Vă mulțumim că folosiți serviciile Holistic Movement.

a

Acum ești mai aproape de oaza ta de relaxare și armonizare cu hrana

Nutriție Conștientă

str. Splaiul General Praporgescu nr. 27

Arad

Romania

+40 755 789 037
mindful.eating.romania@gmail.com